See English Version

  گروه های هدف و مخاطبان همایش

  1.اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های روان‌شناسی، مشاوره و علوم  تربیتی، حقوق، الاهیات و... .

  2.دانشگاه­ ها، مراكز مطالعاتي و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي.

  3.كليه نهادها و ارگان‌هاي سياستگذار در امور روانشناسی، روان‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی حقوق، الاهیات و... .

  4.وزارتخانه­ ها، سازمان­‌ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه.

  5.شهرداري­ ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان ناجا. 

  6.انجمن­ هاي صنفي و تشكل­ هاي مردم­ نهاد در حوزه روان‌شناسی، حقوق، الاهیات، روان درمانی، مشاوره و آسیب‌شناسی روانی و... .