See English Version

  شورای عالی همایش

  دکتر محمد نریمانی
  رئیس همایش

  دکتر سیف‌اله مدبر
  دبیر علمی همایش

  دکتر پرویز پرزور 
  دبیر اجرایی همایش
                    

     آقای حسن طاهری    

    مسئول دبیرخانه همایش 

   

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر نادر حاجلو

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر نیلوفر میکائیلی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر سجاد بشرپور

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر سیف الله آقاجانی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر روح‌اله موذنی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر امین فتحی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر اکبر عطادخت

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر احمد شجاعی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر پرویز مولوی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر عباس ابوالقاسمی

  عضو شورای عالی همایش

  دکتر علی خالق‌خواه